Yes U Can!

Syakademiet - Søm gjort enkelt!

Vi tilbyr et nettbasert læringsmiljø hvor du enkelt kan finne fram til svar/løsninger eller opplæring innen bruk av symaskin/overlock, mønstertilpassing eller annen problemløsing innen søm.

Fakta om oss:

 • Syakademiet ble etablert i 2012.
 • Sykurs og kreative events fra 2012 til 2016.
 • Overgang til nettbaserte kurs høsten 2017.


Vi er brikolører – vi tenker gjerne annerledes og utradisjonelt! Vi gjenbruker, annerledesbruker, improviserer, løser utfordringer på enklest mulig måte, helst med materialer vi allerede har. Vi tenker function before fashion, og at skaperi og prosess er viktigere enn resultat og fasit.

Å sy en kombinasjonsaktivitet; alt fra produksjon, kunst, kreativ utfoldelse til terapi. Derfor har det å kunne sy ulik verdi for ulike mennesker. For å favne de ulike formål med søm, sier vi følgende:

 • I en verden full av overforbruk, ønsker vi å formidle verdien av å kunne reparere tøy/hjemmetekstiler, i stedet for å kjøpe nytt.
 • Vi vet at det finnes mange mennesker som har behov for å sy egne klær fordi de sliter med å finne klær som passer i butikkene. Yes U Can!
 • Den kanskje største verdien av en god symaskinrelasjon, handler om det terapeutiske Det er vitenskapelig dokumentert at det å sy er en helsebringende aktivitet som reduserer stress, angst, depresjon og kroniske smerter. Å sy er en kreativ aktivitet som gir mennesker tilgang på flyt, mestring og frigjøring av kroppens egne lykke-hormoner.
 • Uansett hvorfor en syr, er symaskin (eller overlocken) et verktøy som lar oss nå større og viktigere mål.


Søm har tradisjonelt vært et "strengt" fag med mange "regler" og gjerne lite rom for improvisasjon. Mange har fortalt om dårlige erfaringer med søm i skole/oppvekst, fordi det var alt for rigid og strengt. For oss er det viktigere at mennesker syr, enn at alt gjøres tradisjonelt korrekt. Vi har helt bevisst forsøkt å forenkle søm/sømteknikker og senke prestasjons-listen til "godt nok" for tiltenkt formål, uten at det går på bekostning av design. Vi har jaktet på "mindblowing" skaperi som gjøres latterlig enkelt!

Syakademiet logo

Syakademiet as

 •    Adr:  Rælingsveien 21, 2010 Strømmen
 •    Telefon:  920 97 900
 •    E-post:  post@sykakdemiet.no
 •    Org.nr:  999 642 667 MVA
 •    Konto nr:  1822.47.44230

Følg oss

Få med deg de siste nyhetene om kurs, produkter og andre ting relatert til syglede.


Noe du lurer på?

Er det noe du ikke finner svar på, kan du kikke på vår Spørsmål & Svar side. Her er det svar på de mest vanlige spørsmålene vi får.

Spørsmål & svar

Om Syakademiet og vår tilnærming til klessøm

Syakademiet har i årevis jaktet på kombinasjonen Enkelt og Vakkert! Og function before fashion! For oss er det viktigere at flest mulig mennesker syr og skaper, enn at alt skal gjøres korrekt og "lærebok-riktig". Vi kan veldig mye om både søm-teknikk og morsom klessøm, men er verken skreddere eller kjole-drakt syersker. Vi er brikolører; skapere uten hemninger! Vi improviserer og bruker aller helst gjenbruksmaterialer. Vi løser gjerne oppgaver og utfordringer med ressurser vi allerede har. Tingene vi skaper blir gjerne både utradisjonelle og med en twist, men for oss er det helt normalt! For oss er funksjon viktigere enn fashion. Alt er lov, hvis det funker og gjør "jobben" som i utgangspunktet var meningen.

Vi ønsker å inspirere andre til å gå på oppdagelsesferd i sitt kreative potensial og følge sine drømmer. Vi ønsker å forfekte muligheter og troen på det indre. For oss har alle et kreativt potensial, vi tror at kreativt skaperi er menneskers iboende medisin og rekreasjon! Flyt og gode mestringsopplevelser er uvurderlige psykologiske ressurser og resepten på hverdagslykke. Skaperkraft og kreativ selvtillit påvirker menneskers mestringstro og problemhåndtering på alle livets arenaer. Vi tror at alle mennesker har et kreativt potensial! Vi vet at alle kan skape de vakreste ting - hvis de vil!

For oss er symaskinen et livsverktøy. Vårt overordnede mål er å bidra til at flest mulig oppdager sin skaperkraft og blir i stand til å forsyne seg selv med helsefremmende endorfiner gjennom flyt og gode mestringsopplevelser! Mestringsopplevelser er den viktigste gaven mennesker kan gi seg selv! Alt annet er ren bonus! Mange år med sykurs og mange hundre kursdeltakere har gitt oss unik innsikt og kunnskap om både sømopplæring og praktisk søm.

Dette har vi nå samlet og organisert i en rikholdig e-læringsplattform, til berikelse for alle som ønsker å utvide eget kreative potensial innen søm.

Vi vet at kreativt skaperi handler om sårbarhet og mot til å prøve noe nytt, for å kanskje feile. Vi vet også at det for mange er en selvoppdagende reise som avdekker ens egne uante potensial. De som våger, belønnes rikt med endorfiner og livsbejaende mestringstro.

Det finnes mange ulike måter å lære på. Vår tilnærming til læring er tuftet på den konstruktivistiske tankegangen; Learning by doing. Vi ser oss selv aller mest som tilretteleggere for menneskers selvoppdagelse og utfoldelse i eget kreative potensial. Vi tror at kunnskap og ferdigheter konstrueres, utfoldes og utvides, lag for lag, når man høster erfaringer gjennom aktiviteter og konkrete handlinger.

Vi tror at forenkling innen kreativt skaperi og særlig sømfaget, gjør terskelen lavere for mange som har lyst til å skape. Alle våre mønster og modeller er utviklet med to mål for øyet; de skal kunne tilpasses alle kropper, uansett form og størrelse. Og det skal være mulig å lykkes, første gang. Kjolen (modellen vi har brukt i kursene de siste årene) ble designet helt konkret med tanke på førstegangs-syere. Noen partier med stretch i et plagg, gjør læringskurven vesentlig mindre bratt.

Hele denne læringsplattformen er bygd mest mulig logisk og forklarende, for å understøtte grunnleggende forståelse i alle deler av sømprosessen. Grunnleggende forståelse om hvordan ting fungerer og henger sammen, er avgjørende for gode valg og beslutninger, og ikke minst problemløsing. Symaskiner krøller innimellom. Vi har sett veldig mange ganger at de som forstår sammenhengen mellom årsak og virkning, er i stand til å løse det som oppstår på egen hånd. For eksempel er det svært verdifullt å forstå mekanismene mellom symaskinnål, sytråd, trådspenning og stoff. Da forstår man hvorfor det av og til blir "tråd-salat", og er i stand til å løse det.

Ferdighetsutvikling handler om utholdenhet i prøving og feiling. Tanken er at læring i munnfuller, med kontrollert progresjon, øker muligheten for tidlig suksess. som igjen gir mersmak. Ikke gap over for mye - start enkelt - og avanser etter hvert som ferdighetene kommer.

En hel elefant kan faktisk spises, om en tar små biter, en om gangen. Vi legger sjelen vår i tilrettelegging for oppdagelse og læring. Vår spesialitet er forenkling.

Mange har fortalt oss om sine dårlige erfaringer fra sømopplæring i grunnskolen. Det er veldig trist at det eneste "kreative" faget i skolen, endte med å være kreativitets-drepende for så mange! Jeg husker selv at sømopplæringen besto i å lage noe som var alt for avansert, som tok alt for lang tid, og alt for strenge krav (nærmest skredder-presisjon). I motsetning til andre fag, har søm hatt alt for høy list fra start, slik at mange aldri klarte å komme over. Hvorfor skulle det være så strengt og upedagogisk?

Som tilbyder av sømopplæring har vi lagt sjelen vår i krysningen mellom "elevens" forventning og opplevd læringsutbytte. Vi har aldri sluttet å jakte på nye og bedre pedagogiske verktøy, for å forbedre læringsutbyttet.

Som "lærer" er jeg helt avhengig av motivasjonskilden i andres mestringsopplevelser!

Vi tror at klær har enorm magisk påvirkningskraft, først og fremst innover. Vi tror at perfect fit klær booster selvfølelse og gir feel-good. Overraskende mange sliter med å finne klær som passer. Veldig mange må justere eller tilpasse ett eller annet på klærne de kjøper i butikk.

Etter 4 år med sykurs, er vår erfaring at motivasjonen for å lære og sy egne klær i hovedsak kommer fra:
• Et sterkt ønske om å bruke sitt kreative potensial og skape noe eget (være seg hva som helst).
• Behovet for tilpassede klær, fordi de ikke finner det i butikk eller ofte må tilpasse kjøpte klær.

Klessøm uten å forstå tilpasning/fit er absolutt mulig. De som har relativt A4 kroppsmål (de fleste målene samstemmer med standardstørrelser), kan sy veldig mye fint etter ferdige kommersielle mønster, uten å gjøre justeringer/tilpasninger, og bli lykkelig med det. De er på mange måter heldige! Egen kursvirksomhet har rikelig bekreftet at klessøm er en høyst overkommelig ferdighet å lære seg, for alle som vil. Man blir ikke nødvendigvis god med en gang, men øvelse gjør mester!

Det som kursvirksomheten også har åpenbart for oss, er at en overveldende stor andel av befolkningen ikke matcher størrelsene på klær/klesmønster. (Det er egentlig helt logisk, når man kjenner til utgangspunktet for klesstørrelser og mønsterstørrelser – Mer info om størrelser i biblioteket). Majoriteten av kursdeltakerne på kurset Perfect Fit (vårt tidligere helgekurs i tilpasning), oppga problemer med å finne passelige klær som motivasjonen for å lære klessøm. Antatt at kursdeltakerne representerer befolkningen generelt, har veldig mange mennesker behov for å tilpasse klær / klesmønster på ett eller flere kroppsmål.

Dette er bakgrunnen for vår underliggende hypotese om at vellykket klessøm forutsetter mønsterforståelse og fit-ferdigheter. All vår erfaring tilsier at søm når et helt eget og nærmest magisk nivå, når mennesker klarer å skape (designe) perfect fit klær uten ferdige/standard mønster, men etter eget hode og ønsker – med egne ferdigheter. Vår tilpasningsmetode er utviklet og først og fremst myntet på de som ønsker å bli virkelig god på å skape/kreere egne unike og perfect fit klær på en veldig enkel måte. Læringsmodellen består i å jobbe fram personlig tilpassede kropps- og mønstermaler (moulage, muslin og prøveplagg). Med litt øvelse, kan du bruke malene til å tegne egne mønster og kreasjoner fra scratch

Læringsopplegget er et praktisk, logisk, bit for bit spor, med vekslinger mellom "teori" / demonstrasjoner og påfølgende pedagogiske øvelser. Vi viser deg hvordan du kan gjøre ting og tang, og har mange gode råd og tips på veien. Opplegget følger en gjennomtenkt progresjonskurve slik at rekkefølgen er viktig.

Opplegget i seg selv vil ikke gjøre noen utlært. Målet er først og fremst at grunnleggende innsikt og forståelse, samt verktøy og hjelpemidler skal gi deg en god forutsetning til å ta temaet videre med øving og læring. De store aha-opplevelsene og magiske seirene, siger på gjennom øving – øving – øving! Learning by doing!
Ikke for å ta fra deg motet – Alle som vil blir gode! Men all praktisk ferdighetsutvikling handler om utholdenhet i prøving og feiling – helt du klarer det!

Vår erfaring er at det løsner (og når store høyder) når folk knekker 3D-koden, det vil si sammenhengen og forholdet mellom kropp og mønstertegning. Her tar mange helt av! PREMIEN er en vidunderlig mestringsrus, og selfmade - perfect fit klær for resten av livet!

Vi gjør som de gjorde før i tiden, vi øver på billigstoff, tenker, tegner, endrer og prøver oss fram til vi har funnet utformingen og de optimale løsningene. Når alt er gjennomtenkt, prøvd ut og testet, lager vi originalen. Palmer and Pletch Fit for real people og Tissue fitting har vært vår mangeårige inspirasjon og er utspringet bak vår egen praktiske tilpasningsmodell; MMP. Vi har brutt ned mønsterforståelse og tilpasning til mindre praktiske og logiske øvelser. Learning by doing - i riktig rekkefølge, bygger innsikt og forståelse om mønstertilpasning og klessøm.

Man starter med egne mål, og lager et skall av egen kropp (i lerret). Skallet kaller vi MOULAGE. Neste trinn er å utvide moulagen til et tilnærmet plagg/grunnmønster, med et minimum komforttillegg. Denne kaller vi MUSLIN. I tredje runde designes ulike prøveplagg av billig lerret, basert på moulagen og muslinen.

Metoden er basert på erfaringene vi har gjort oss sammen med mange hundre sykurs-deltakere, og hypotesen om at vellykket klessøm avhenger av mønsterforståelse og fit-ferdigheter. Metoden gir en flying start på avgjørende mønsterforståelse, særlig landskapet mellom 2D mønster og 3D plagg.

Med TISSUE FITTING menes den delen av tilpasningen som foregår på selve kroppen. Både moulageen, muslinen og prøveplaggene gjennomgår flere omganger med justeringer og tilpasning inntil alt sitter helt perfekt. For oss er dette ikke bare et pedagogisk verktøy for sømopplæring, men også en intern arbeidsmetode. Prøveplagg utformes enten vi syr klær for andre, designer nye plagg og/eller utvikler nye produkter.

Tissue fitting er en hands-on og helt genial tilpasningsmåte som gir mye bedre kontroll enn om man bare bruker mønsterpapir. Når vi starter på det ordentlige stoffet for å lage plagget vi har testet oss fram til, har vi en god plan og er vi veldig godt forberedt.

Tilrettelagt prøving og feiling har stor merverdi. Slike prosesser har en tendens til å åpenbare nye ideer og løsninger, som vi i utgangspunktet ikke hadde tenkt på. Noen av våre beste skapelser har oppstått nettopp slik.

En digresjon akkurat her, men vi er veldig glad i gjenbruk, og bruker gjerne gamle stoffer/husholdningstekstiler når vi øver og tilpasser. Ikke kast gamle gardiner, duker og sengetøy, bruk dem til testing, øving og prøving. Det gjør i alle fall vi, og det fungerer helt supert.

 • Riktige forventninger og realistiske mål er både alfa og omega!
 • Mønsterforståelse er nøtten i klessøm! De som øver til de knekker denne, blir gode!
 • Generell sømlykke er størst for de som forstår mekanismene mellom; symaskinnål, sytråd, trådspenning og stoffer. Invester derfor i et godt og solid vennskap med symaskinen din!
 • Tilpasning og klessøm er noe alle klarer med litt øvelse! Spis elefanten i små biter, en og en om gangen!
 • Klær har innover-kraft. Vi kler oss for oss selv, ikke for andre.
 • Det enkle er ingen motsetning til stunning elegant! What feels good, looks good!
 • Fit er en veldig personlig greie, og handler om relativt små detaljer og justeringer, usynlig for omverden.
 • Hva andre syns eller mener er urelevant når det kommer til klær og fit. Alt kommer innenfra!
 • Kreativt skaperi er personlig. Dine kreasjoner kommer fra en sjelelig prosess, ikke la andre bedømme dem!
 • Mange gjør søm både vanskelig og bratt, ved å starte på avanserte sy-prosjekter, før de har lært det grunnleggende. Det er bedre å starte enkelt, og øke på etter hvert.
 • Mange tror at redesign er enklere enn å lage nye klær. Prøv den som vil!
 • Hvis IT er perfect fit, kan de som mestrer fit, skape klær av hva som helst!
 • Ikke tvil på at du klarer! Vi har enda ikke opplevd at noen ikke har klart. Men man må ville det!

Her er noe av alt jeg har lært, gjennom "produksjon" av noen hundre plagg:

Jeg elsker cirka og improvisasjon! Og jeg elsker millimeters presisjon! - Men alt til sin tid!

Presisjon er egentlig både enklest og raskest! Klippelinjer er nøkkelen!

Noen ganger (avhengig av stofftype) er klipping enklere om bordplaten ikke er så glatt.
Derfor bruker jeg ofte et lerret som underlag, som er strukket og stiftet fast på undersiden av bordkanten.

Stoffer påvirkes av trykket mellom trykkfoten og stingplaten.
Elastiske og tykke stoffer vil logisk nok skvises utover i gjennomfarten ved bruk av en standard trykkfot.
Les om: Endring av trykkfottrykket og trykkføttene som fulgte med symaskinen din.

Innfarging påvirker både stoffer og sytråd.
For eksempel:
- Svart sytråd kan være svakere enn andre farger.
- Blå ullfilt kan være mer elastisk enn rød/rosa ullfilt.

Før stolte jeg litt for mye på øyemålet mitt. Det gikk stort sett bra, men ikke alltid.
Nå bruker jeg alltid andre hjelpemidlet når millimetre er viktig.

HUSK når du syr i stretch:
- Søm (som tåler stretch)
- Sterkere sytråd
- Symaskinnål (stretch/jersey)
- Negativ EASE

Klippebordet mitt har fast "hodeende" og "fotende".
Når jeg klipper, legger jeg konsekvent stoffene i "riktig" retning.

Jeg bruker ALLTID 1 cm sømmonn! - Sømmonn er ALDRI inkludert i Syakademiets mønstre.

Med en god saks, er det fristende å klippe mange lag i slengen.
Men det er lite tidsbesparende over tid, siden en som oftest må "klippe rent" etterpå.

Stoffer produseres i serier (batch). Samme stoff, men med ulik batch, kan avvike både i farge og egenskap.

Forskning om kreativt håndarbeid og positiv helseeffekt

Det er bred enighet blant forskere om at flyt (aktiviteter man blir engasjert i og oppslukt av) har positiv effekt på helse og livskvalitet.

Kreativt/skapende håndarbeid er etter hvert godt dokumentert som helsebringende / terapeutisk aktivitet for den som vil.

Mestring gjennom kreative prestasjoner beriker liv og helse mer enn folk flest er klar over.

Det er vitenskapelig dokumentert at kreativt håndarbeid gir en rekke kognitive, emosjonelle og sosiale fordeler. Håndarbeid er i seg selv en meningsfull selvutfoldelse, fordi man lager noe praktisk og nyttig. Men det er mye mer enn det; det distraherer oss fra negative tankemønstre, fortrenger angst, pauser oss fra stress og bekymringer og genererer avslapning og tilfredshet. Kreativt håndarbeid åpenbarer og bekrefter evner og muligheter folk ikke vet de har, og gir tilgang på personlig vekst og økt selvfølelse gjennom gode mestringsopplevelser. En kan godt kalle det for kreativ terapi; en anti-dot mot hverdagslige faktorer som ikke er bra for oss.

Et forskningsprosjekt utført av Craft Assosiation og American Home Sewing viste at søm var den aktiviteten som skåret best som avslappende og terapeutisk aktivitet:
- Reduserte stress
- Positiv effekt på angst og depresjon
- Dempende på kroniske smerter

Studien viser at det å lære og sy/søm som hobby, kan være en god investering i egen helse og livskvalitet. Ikke bare for de som har en diagnose eller åpenbar dysfunksjon i livet.

Å sy (skape) innebærer en kombinasjon av mening (å gjøre noe nyttig), mestring og uvurderlig selvrealisering. Skapende håndarbeid gis mennesker tilgang på sitt iboende potensial, en oase av uante evner og ressurser som kan gjøre livet rikere og helere.

Det sies at alle mennesker har en iboende sterk trang til å skape. Som kursleder, har jeg fått solid bekreftet at folk gjerne har langt større iboende potensial og ressurser enn de selv tror og at skapergleden bor i alle.


Gjertrud

Egentlig sykepleier og jobbet mange år innen ledelse og pasientsikkerhet på sykehus. Foruten sykepleierutdanning og ledelse, har Gjertrud praktisk pedagogisk utdanning. Gjertrud oppdaget egen skaperglede i voksen alder, og opplevde at det var kilde til både rekreasjon og terapi. Gjertrud finner motivasjon og drivkraft i å tilrettelegge for andres selvoppdagelse og mestringsopplevelser.

Starten

For meg startet kreativt håndarbeid med et sosialt og trivelig nissekurs for 15 år siden. Nissen ble kjempefin, og bød på en herlig opptur av mestring. De andre strikket nisseklær, det fikset ikke jeg. Så det måtte bli søm. Jeg er riktignok oppvokst med symaskin på benken, men som et verktøy for vedlikehold og reparasjoner. Så her startet min karriere innen klessøm. Jeg sydde fantastiske nisseklær, tilnærmet "bunad". Det var så moro, at jeg tok helt av! Og så følte jeg at det formelig skjedde noe "magisk" i hodet på meg. Jeg kunne være trøtt og sliten, men sammen med Bernina ble jeg som ny. Dette ga meg både kreativ rekreasjon og en slags sjelelig terapi. I krevende livsperioder, har det å sy vært min mestringsstrategi, et uvurderlig verktøy til positiv selvoppholdelse, rekreasjon og stress-mestring. Da Hobbyakademiet ble opprettet, het det først: Kreativ rekreasjon. Navnet ble til av den konkrete opplevelsen (eller oppdagelsen) da jeg startet å sy. Det var nettopp det jeg opplevde at det ga meg; kreativ rekreasjon – bedre enn søvn!

Kreativitet

Jeg er en gjør-det-selv-freak. Jeg kjøper mindre og mindre, og digger å "gjøre selv". Jeg syr alle mine egne klær, noe som har blitt helt naturlig for meg. Jeg bruker selvfølgelig en del nye stoffer, men det aller gjeveste er å sy nye plagg av gamle materialer. Jeg lager mye rart, og slett ikke alt blir like vellykket. Folk tror jeg er ekstremt kreativ. Jeg tror ikke nødvendigvis det, før var jeg en A4 akademiker. Men jeg har utviklet meg over år, og har erfart at kreativitet avler kreativitet. Jo mer jeg bruker jo mer blir det. Etter hvert har det blitt en utfordring å ha for mange ideer i hodet, slik var det ikke før. Jeg har måttet lære meg å ikke starte på alt mulig jeg kommer på, men å lagre de et sted til en gang i fremtiden. Mitt fortrinn er at jeg ikke er redd for å prøve, eller feile. Sånn har jeg lært og utviklet meg. Som akademiker var jeg både perfeksjonist og kontroll-freak. Nå dyrker jeg "cirka" og asymmetri. Og har det aller best når jeg improviserer. Jeg har frigjort meg helt fra perfeksjonisme og fastlåste mål. Jeg prøver mye, og vil at alt skal være lov. Blir det ikke slik jeg har tenkt, er det helt ok at det blir noe annet.

Mestringsopplevelse

Jeg ønsker å inspirere andre til å sy/"lage selv", og tilby det de trenger for å faktisk gjøre det. Jeg tenker ikke at jeg skal lære andre, men jeg har forsøkt å skape noen gode omgivelser for at andre kan komme og lære. Jeg har komprimert mye av det jeg selv har lært, og laget et optimalt tilrettelagt "løp" til vellykket klessøm. Deltakerne vises og loses gjennom trinn for trinn, gjør alt selv, men støttes og veiledes helt fram til et vellykket resultat. Alle klarer det helt fint! Det er min og vår store bonus å dele en rik og god prosess med andre, og ikke minst se mestringsgleden hos kursdeltakerne etter endt kurs. Det er helt fantastisk herlig å oppleve forvandlingen når folk har lært og skapt noe de ikke trodde de kunne og overgått seg selv og sine forventninger. De flyr nærmest ut! Mange uttrykker en formidabel mestringsopplevelse! De har fått et glimt av eget potensial og skjønner at de faktisk kan klare ting. Det er like stort å se hver gang! Det største hinderet for mennesker som har lyst til å lære å sy, er at de tror de ikke kan eller vil klare. Og frykten for å feile. Men det er faktisk ikke et tema gjennom kurset.

Motivasjonen bak ønsket om å sy klær er viktig. Om planen er å lage ett og ikke mange perfekte plagg, kan man få hjelp til tilpasningen denne ene gangen. Men er planen å bli virkelig god på tilpasning og utarbeidelse av egne perfekte klær, er mønsterforståelse avgjørende for å knekke tilpasningskoden. Det er helt sikkert mange gode måter å lære dette på. Etter 4 år med sykurs, med moulage og muslin som pedagogisk metode, kan jeg ikke love at du blir god etter første forsøk. Men metoden er en logisk og praktisk learning by doing øvelse, som raskt gir god forståelse og innsikt i praktisk mønsterarbeid og tilpasning.

Utforming av moulage og muslin er en veldig kontant og genial learning-by-doing metode. Vegen fra ide til resultat går fort, og konkret testing og utprøving gir alltid flere svar enn det jeg lurte på.

Etter hvert som årene har gått, har lerret-utprøving blitt en selvfølgelig arbeidsmetode for meg. Som både spontan og kreativ, har jeg alltid veldig mange ideer. Det er veldig gøy å improvisere, og helt ok når det ikke genererer uheldige konsekvenser. Jeg har ødelagt mye stoffer i mitt liv, men det prøver jeg å unngå nå. Jeg har alltid mislikt å gjøre de samme feilene opp og opp igjen. Det er ikke null feil som er målet, men jeg vil ikke lenger bruke tid på å sprette eller rette opp noe fordi jeg ikke tok meg tid til å gjøre noe ordentlig, eller jeg for eksempel stolte på øyemålet. Derfor startes nå nye modeller eller finesser med testing på lerret. Jeg har et anselig kartotek med musliner, prøveplagg, perfekte ermer eller komponenter som ble veldig bra. Etter hvert som mengden har økt, ble det påkrevd med datering og notater for å gjenkjenne suksessene. Men til gjengjeld har jeg løsninger på det aller meste.

En annen veldig bra ting med lerret-testing, er at når en tester på billig lerret eller et gammelt dynetrekk som egentlig skulle kastes, blir en litt mer vågal og tør å slippe seg løs. Jeg har veldig mange erfaringer (både egne og kursdeltakeres) på at "ufarlig" testing og utprøving av ideer og løsninger, åpenbarer helt nye kreasjoner. Midt i en kreativ prosess, får en plutselig nye briller og kan plutselig få øye på noe helt annet enn det som egentlig var målet. Det er gull!
Mange av mine beste kreasjoner har mutert seg fram, midt i slike prosesser.

Det å gjøre feil er en stor og viktig del av læring! Prøving, feiling og enda mere prøving. Tusenvis av ganger! Å bli god til å sy ferfect fit klær, handler om utholdenhet i prøving og feiling. Gjennom øving, prøving og feiling, opparbeides et personlig repertoar av innsikt, forståelse og løsninger.

ALLE klarer i alle fall å gjøre alt det jeg gjør, hvis de vil!
Mange klarer mye mer enn det og!
Det gjelder å aldri gi opp! Masse lykke til!

Gjertrud Hannasvik

"I begin with an idea, and then it become something else."
Pablo Picasso


Theodor

Data/nettverkstekniker og har jobbet med data i 16 år. Han har vært utvikler, teknisk sjef, driftstekniker og kursholder. Theodor har utdannelse innen mekanikk og elektronikk og fagbrev som service elektroniker. Han har og jobbet som radio-tv reparatør. Theodor fikser det aller meste!

"Jeg tar meg av service og reparasjon av sy- og overlockmaskiner, har laget nettsiden du sitter å leser nå og lager de fleste kursene/artiklene som er om maskinene og det tekniske ved dem."

Verkstedet

Verkstedet

Her sitter jeg med en Bernina overlock. Ved siden av står en Brother 6-nålers broderimaskin.