Symaskin - Nål - Tråd

Av totalt 12, er du nå på spørsmål:

1

Hvilken oppgave har pressfoten på en symaskin?
  Quiz'er