Grunnleggende mønsterprinsipper


Mønsterprinsipp

Fra hele kroppsmål til tegning av kvart kropp


Mønster og koordinatsystem

Personlige mål omregnes til koordinater, bindes sammen med streker og gjengir dimensjonene som en todimensjonal tegning.


Fra A4 utskrift til full størrelse

Hvordan overføre miniatyr-mønsteret til samme posisjon på mønsterarket.


Mønstertegning

Fra mål til mønster


Fra rette streker til kurver

Hvordan å få ønsket kurve etter at mønsteret er overført fra lite til stort


Bruk av kurvelinjaler

Eksempler på hvordan linjalene benyttes for å få ønsket kurve

Viser 1 til 6 av 6 (1 sider)