E-Læring

Velkommen til Syakademiets læringsportal!

Til deg som er her for første gang:

I menyen til venstre ser du hovedkapitlene i læringsplatformen. Noen har underkapitler som vises når du klikker på dem.

I sømopplæring er det naturlig å skille mellom maskintekniske ferdigheter og søm-ferdigheter. All vår erfaring tilsier at gode maskintekniske ferdigheter, inklusiv kunnskap om nål-tråd-stoffer, er en forutsetning for utvikling av sømferdigheter.

E-læring består av 4 elementer: Fortelle - Vise - Tilegne - Gjøre/øve
Vår oppgave er å fortelle/vise hvordan ting kan gjøres. Din oppgave er å tilegne kunnskap og gjøre/utvikle ferdigheter.
Noen av hovedkapitlene har følgende underkapitler:
- Innledning: Gir oversikt over innhold og avklarer intensjon og mål.
- Teori: Inneholder det vi mener er relevant og nødvendig info/lesing før instruksjonene.
- Instruksjoner: Viser hvordan ting kan gjøres.
- Supplement: Tilleggs øvelser/eksternt info.
- Fordypning: Henvisninger til mer lesestoff om temaet.

I den tro at gode læringsprosesser hviler på avklarte forventninger, er det viktig at du har lest innholdet i kapittelet: Generell info og Innledning før gjennomgår kapitlet.


Her er de nyeste artiklene:


Hvordan tre Brother 4234D

Overlock grunnkurs - Kapittel 4: Treing av trådene - del 3


Trådspenning

Overlock grunnkurs - Kapittel 3: Instillinger & funksjoner - del 6


Trådspenning - problemer

Overlock grunnkurs - Kapittel 3: Instillinger & funksjoner - del 6.1


Babydress

Babydress 0-9 mnd


Kjole og jasminbukse

Kjole og jasminbukse til 6, 9 og 12 mnd.


Babybody

Babybody Newborn 50 - 56 cm


Jakke

Mønster og montering på jakke


Læringstrappen

Anbefaling for en optimal læringskurve


Pedagogiske tilnærming

Det finnes mange ulike måter å lære på


Læringsplattformen

For oss er symaskinen et livsverktøy


Viser 1 til 10 av 71 (8 sider)