Blogg

Søk

 
 

SYMASKINMERKER VURDERT GJENNOM DEN FRANSKE REPARASJONSINDEKSEN

HVA ER DEN FRANSKE REPARASJONSINDEKSEN?
Reparasjonsindeksen er en del av Frankrikes innsats i retning sirkulær økonomi (mer bærekraftig produksjon av lengerlevende produkter og reduksjon av avfall).
Formålet med reparasjonsindeksen er å tvinge produsentene til å oppgi informasjon om produktenes varighet/holdbarhet og reparasjonsmulighet/reservedeler, slik at forbrukere kan ta informerte kjøpsbeslutninger og kan velge de mest bærekraftige og reparerbare produktene.
Den franske reparasjonsindeksen er en pioner som har banet vei for andre nasjoner og studert/presentert nyttig informasjon om forbrukeratferd:

  • 8 av 10 franskmenn ønsker å reparere produktene sine i tilfelle havari eller funksjonsfeil.
  • 71% av franskmennene oppfatter reparasjonsindeksen som positiv og nyttig for både produsenter og forbrukere.
  • 80 % av respondentene oppga at de kunne tenke seg å kjøpe et husholdningsapparat fra et merke som de i utgangspunktet ikke hadde vurdert, dersom merket hadde bedre reparasjonsskår.

Resultatene viser at relevant og pålitelig informasjon om produktenes levetid og reparasjonsmuligheter endrer forbrukeratferd.

De 5 hovedkriteriene som vurderes i indeksen er:

1 TEKNISK DOKUMENTASJON SOM FASILITERER VEDLIKEHOLD OG REPARASJON
Tilgang på servicemanualer/andre dokumentasjon relatert til vedlikehold/reparasjon

Fra instruksjonsmanualen til repairability index: «Scoring points are awarded if the information referred to is available in any freely accessible document to the designated user (independent or accredited professional repairers or consumers) that unequivocally refers to the model targeted by the calculation. Documentation made only available through the payment of any kind of subscription forbids the awarding of scoring points for criteria 1.»

2 REPARASJON OG VERKTØY
Vanskelighetsgrad på utskifting av reservedeler og tilgang på anvendelige verktøy/anvendelige skruer.

3 RESERVEDELER
Tilgang på reservedeler over tid for uavhengige profesjonelle reparatører og faktorer relatert til bestilling og leveringstider.

Fra instruksjonsmanualen til repairability index:
"In the event that the producer or importer does not make spare parts directly available to independent repairers, then points are not awarded for criteria 3."

4 PRIS RESERVEDELER
Utregningsmodell på reservedel-prisnivå (ratio maskin vs reservedel)

5 PRODUKTSPES. KRITERIER SOM BRUKERASSISTANSE, SUPPORT OG OPPDATERINGER
De 5 kriteriene vektes likt med 2 (20) poeng hver. Maks score gir totalscore på 10.

KOMMERSIELL GARANTI VERSUS LOVFESTET REKLAMASJONSRETT
En annen mye diskutert variabel i Right to repair-sammenhengen, er produsentenes håndtering av samsvarsgarantien (nasjonal reklamasjonsrett) versus egen kommersielle garanti. Siden Norge er ett av landene i Europa med lengstvarende reklamasjonsrett for forbrukere, er det svært informativt for Norske forbrukere å observere hvordan produsentene respekterer 5 års reklamasjonsrett i praksis.

SLIK HAR VI GJORT DET:
- I tabellen nedenfor har vi skåret de største symaskinmerkene ift kriteriene nr 1 og nr 3, basert på faktisk tilgjengelighet av servicemanualer og reservedeler for frittstående profesjonelle symaskinverksted.
- Kriteriene 2, 4 og 5 er ikke vurdert/utregnet, men er gitt lik/maks skår for eksempelets skyld.
- På den nederste linjen svarer vi JA eller NEI på hvorvidt produsentene respekterer norske forbrukeres lovfestede reklamasjonsrettigheter (5 år) når de presenterer kjøpsbetingelsene eller egen kommersielle garanti (med screenshots nederst).
- Helt nederst finner dere oversikten jeg har laget over de lovfestede forbrukerrettighetene i Norge, Sverige og Danmark.

Med Bernina Nordics praksis (der de utilgjengeliggjør servicemanualer/reservedeler for ikke bare uavhengige sertifiserte verksteder, men også egne forhandlere) plasserer Bernina seg på et helt eget bunnivå, sammenlignet med alle konkurrentene sine. I blogginnlegget Bernina - State of the art... kan dere lese vår historie og oppsummerte erfaringer etter 4 år som Bernina garantiverksted i Norge.

DETTE ER DE LOVFESTEDE REKLAMASJONSRETTIGHETENE I NORGE, SVERIGE OG DANMARK: