Blogg

Søk

 
 

Dette bør alle hobbysyere kunne om dynamikken i maskinsøm for å forstå / løse syproblemer

SYMASKINSØM = DYNAMIKK MELLOM MANGE VARIABLER

Symaskinsøm er kompleks dynamikk mellom mange mekaniske variabler: Sytråd, symaskinnål, trådspenning, stoff, trykkfot, stingplate, transportør, stingvalg, stingformasjon, timing, hastighet, varme osv. Ingen variabler opererer alene, men i konstant gjensidig påvirkning. Når man forstår dynamisk oppførsel, blir det enklere å resonnere logisk ift symaskinproblemer. Problemer i maskinsøm, handler sjelden om kun en variabel (som for eks tråd), men om en eller annen dynamisk mismatch som involverer flere.


SYMASKINER - ALLE ER LIKE LIKE SOM DE ER FORSKJELLIGE!

Symaskiner blir produsert "på samme lest", men i et stort antall symaskinfabrikker rundt omkring i Asia (noen få fabrikker i Europa). Symaskiner fra ett og samme merke, kan være produsert på mange forskjellige fabrikker.  For eksempel blir Pfaff, Husqvarna og Singer (SVP) produsert på 10+ ulike steder. Derfor er det logisk at symaskiner ikke er helt like når det gjelder fabrikk-innstilliinger. Alle symaskiner har et trådspenningshjul som kan justeres fra null til maks. Men hver produsent har sin egen måte å kalibrere trådspenningen på. I så måte har symaskiner en viss "personlighet" fra start. Men alle symaskiner har de samme justerbare variablene.

Symaskinvariabler og innstillinger er som de ulike parametrene på en equalizer i et stereoanlegg.

For å få god lyd, må parametrene harmoniseres!

En symaskin vil fungere så bra eller dårlig som operatøren har harmonisert variablene for hver konkret oppgave den skal løse.VÅR ERFARING

Etter mange år i syopplæring, tusenvis med symaskinservice, egenproduksjon av noen hundre plagg, og ikke minst over snitt dybdeinteresse for alt som påvirker søm og syresultat, syns vi at vi har solid erfaringsmateriale til å uttale oss om akkurat dette temaet.. Over årene syns vi at vi har fått relativt god oversikt over hva som skiller typisk bruker-trøbbel fra maskin-error. For jo da, en og annen gang er det symaskinen som er problemet!

MEN: All vår erfaring tilsier at de aller fleste gangene handler sytrøbbel om mismatch mellom variabler, særlig; nål, tråd, trådspenning og stoff.

Typiske årsaker til sytrøbbel:

Hoppesting kan skyldes noe så enkelt som litt for høy trådspenning på overtråden.

For gammel eller slitt nål skaper en rekke potensielle problemer

For stor nål for visse typer stoff skaper for mye friksjon mellom nål og stoff, derfor blir det hull i Isoli og noen typer jersey når du bruker 90-nål

For høy syhastighet kan generere nåloppheting, som også kan skape hull i stoffet, eller gjør at overtråden smelter og brekker hver gang du stopper. 

For liten nål eller nål med for lite nåløye kan være grunnen til gjentakende trådbrudd på overtråden.

For høy trådspenning gjør at tråden ryker. Universal sytråd med lik vekt, har ikke lik tykkelse/diameter (den tykkeste universaltråden på markedet er dobbelt så tykk som den tynneste) eller finish (seighet/glatthet). Trådspenningen er der for å brukes! Man kan ikke bruke den samme trådspenningen på all universaltråd!

Litt for rund nålspiss på mange tettvevde stoffer kan være grunnen til hoppesting, eller mange andre problemer.

Les mer om symaskinnåler og sytråd i "Dette bør alle hobbysyere kunne om symaskinnåler / sytråd."  


SKAPERI MED SYMASKIN BLIR MAGISK, NÅR MAN MESTRER HELE REPERTOARET!

Kursdeltakerne på vårt tidligere Perfect Fit helgekurs, var en blanding av nokså nybegynnere og viderekomne hobbysyere. Godt over halvparten hadde sydd i mange år.

Selv om kurset var om klessøm og tilpasning, handlet ALLTID de største (og mest avgjørende) aha-opplevelsene om helt grunnleggende symaskinkunnskap og det dynamiske påvirkningsforholdet mellom nål, tråd, trådspenning og stoff.

Vi har sett og erfart i hopetall at forståelse av symaskindynamikk ikke bare gjør søm som hobby mindre problematisk, men løfter symestring til helt nye høyder!

Å skape med symaskin er magisk! Men pga. kompleks natur, byr det på både trøbbel og bratt læringskurve for mange nybegynnere. Derfor sier vi det igjen og igjen og igjen: Syferdigheter er en kombinasjonsferdighet der man anvender og kombinerer elementer fra underliggende primærkunnskap. Uten grunnkunnskap om de ulike elementene i søm, kan søm være særdeles trøblete!

Start med grunnmuren, tett hullene i grunnkunnskapen! Når du forstår elementene hver for seg, og hvordan de samhandler og gjensidig påvirker, har du også løsningsrepertoaret til å forebygge og løse de aller fleste syproblemene! 

UNDER HER HAR JEG SAMLET DIVERSE SLIDES OM DE KANSKJE VIKTIGSTE MASKINVARIABLENE OG DE MEST VANLIGE SYPROBLEMENE:

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/N/nettsykursno1/www/system/library/log.php on line 14Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/N/nettsykursno1/www/system/library/log.php on line 14